Traditionellt barnabärande i Sverige

På medeltida kyrkmålningar kan man se att barn blir burna i kortsjal i Europa Man bar då barnet på höften i en kort knytsjal. Detta sätt att bära är spritt över alla jordens alla kontinenter. Säkert för att det är enkelt och kräver lite material. Barn har förstås också burits i långa tider i det som nu är Sverige. Själva ordet barn kommer från fornnordiskans ”bairn” vilket helt enkelt betyder ”den som blir buren”.

I Sverige finns i Dalarna traditionellt minst två bärdon – skinnbögen och bultbandet och med stor sannolikhet har liknande saker använts även på andra ställen i Sverige. Olika typer av bärvaggor och kontar förekom på flera håll i Norden och Sapmi.

Skinnbög eller krippsack

I Dalarna användes något som kallas skinnbög för att bära barn. Bög är ett dialektalt ord för påse/väska. Samma ord som engelskans ”bag”.

Skinnbögen ser ut som en japansk onbuhimo, med skillnaden att den är gjord i skinn och kan vara klädd med tyg på ena sidan. Den bärs med axelbanden rakt ner över axlarna, precis som en ryggsäck. Barnet halvsitter åt sidan, ofta inlindad i en filt eller ett skinn. Krippsack dvs barnsäck är ett annat ord för skinnbög.

Traditionellt är det inte endast mamman som burit det lilla barnet, utan många människor har hjälpts åt att dela på barnbärandet så att alla skall kunna bidra med sitt i det dagliga arbetet. Skinnbögen hängdes ibland upp i ett träd när man tex arbeta på åkern eller i köket som en sorts hängvagga. En sådan finns att se på Nordiska museet i Stockholm

Bultband

Ett annat traditionellt bärhjälpmedel från Dalarna är bultbandet. Att bära, eller ”bulta” som det kallas i Floda socken gjordes med hjälp av ”bultband”.

Det knyts som en vanlig ryggsäcksknytning – om ryggen under barnets armar, upp över axlarna på bäraren, i kors över bröstkorgen, under barnets bak och knöts till sist runt bärarens midja. Bultbandet är ca 10 cm brett och ca 3-4 meter långt. Bultbandet användes bara på ryggen. Antagligen av praktiska skäl, arbetet måste kunna utföras även med barnet i sjalen eller selen Med bultbandet kunde man också bära annat såsom spannmål, varor och ris från skogen.

I somras hade Floda hembygdförening en liten utställning  i Finn Olars Loftbod om hur man traditionellt burit barn i Dalarna och specifikt i Floda i ett sk bultband. Där visade man se detta vackra handvävda bultband.

Lämna ett svar