Etikett: fotvänligt

Giftfritt på fötterna!


För dig som inte redan vet så är de flesta skor fulla av gift. Skor är en vara som tillverkas i många olika länder, exporteras och importeras. Miljögifter som egentligen är förbjudna i ett land kan följa med skor och hamna i såväl människor och natur. Den lagstiftning som finns för kemiska ämnen innebär oftast att kontrollen av miljögifter i importerade varor saknas eller är otillräcklig.
I läderindustrier används flera olika kemikalier. En del av dem  sprids till omgivningen via avloppsvattnet. Ofta innehåller det höga halter av organiska föreningar som förbrukar syre vid nedbrytning, salt och flera andra kemikalier. Industrin producerar även fast avfall i form av förorenat avloppsslam och läderavfall.


En del av de kemikalier som används när lädret behandlas, garvas, stannar kvar i lädret även när det bearbetas till olika konsumentprodukter som, till exempel, skor. En sko är en komplicerad produkt som sätts ihop av många olika material och flera olika kemikalier krävs under framställningen. När skon till slut når till konsumenten innehåller den en cocktail av kemikalier. Mer att läsa hittar du hos tex Svenska NaturskyddsföreningenDärför säljer vi i KoKoBello Bellios ekologiska tofflor i naturgarvade läder. Tofflorna sys för hand i Docksta Skofabrik utanför Örnsköldsvik. Lädret garvas ekologiskt och vegetabiliskt på Tärnsjö Garveri i Uppland och färgas enbart med färger utan farliga substanser  Förutom att de är fria från krom och andra giftiga ämnen är de naturgarvade skinnen fortfarande vackra och levande. 

Sen är det förstås också en extra stor glädje för oss att sälja Bellio-tofflorna eftersom vi har varit med från början då Bellio startades upp och vi hade äran att vara en av deras första återförsäljare i vår lilla butik hemma på gården där vi en gång började!