Miljö hälsa säkerhet och ekologi

 

”Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra. Detta innefattar bland annat klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion, biodiversitet (mångfald av både arter och habitat), och ekosystemtjänster (t.ex. pollinering och fotosyntes). För de ekologiska systemen går det många gånger att definiera hållbarhet ganska väl.”

I KoKoBello vill vi att du ska kunna hitta vackra och fantasifulla varor av hög kvalitetet vad gäller hållbarhet och design. Vi väljer våra inköp med omsorg. Vi värnar hälsa, miljö och global solidaritet och säljer helst varor i naturmaterial som är tillverkade under rättvisa förhållanden. Vi har, trots det, valt att inte varken vara, eller kalla oss för, ”eko”-butik eftersom vi tycker att begreppet är problematiskt. Och då framför allt när det gäller leksaker eftersom det inte finns någon certifiering eller konsensus om vad det skulle vara. Det finns alltså i dagsläget tyvärr inte någon standardiserad miljömärkning på leksaker.

Ekologiska produkter är ett begrepp inom EU, syftande på produkter som odlats och förädlats enligt EU-direktivet för ekologisk produktion. I laglig mening skall ekologiska produkter ha blivit ekologiskt certifierade för att få säljas som ekologiska enligt EU:s förordning för ekologiskt jordbruk (Rådets Förordning 834/2007).

KoKoBello tycker inte heller det är upp till den enskilda producenten eller försäljaren att bestämma vad som är ”eko” eller ej. Vi har valt att använda och ange begrepp som miljömärkt, giftfri, naturlig eller ekologisk för de enskilda varor det gäller. Vi önskar naturligtvis att det skulle gälla 100% av våra varor men det gällande praxis och lagstiftning är det för oss helt omöjligt att garantera detta varför vi hellre avstår.

Vi ser naturligtvis fram mot bättre och tydligare riktlinjer och lagstiftning inom området och tills dess väljer vi att lita på sunt förnuft och de lagar som finns. Vi väljer att förlita oss på CE-märkningen som är en europeisk lagstadgad säkerhetsmärkning som även innefattar giftiga ämnen (kemikalier) i slutprodukt. En bra sida att kika in på är Kemikaliesinspektionen (kemi.se) för att få uppdaterad information om aktuell lagtstiftning på området.

Här nedan har vi samlat lite information om säkerhet, hälsa, ekologi och miljö.

Miljömärkning

Miljömärkning görs av offentliga instanser. Miljömärkningen (som Svanen/EU-blomman) säkerställer att färdiga produkter inte innehåller skadliga ämnen. Miljömärkning anger vilka ämnen som inte är tillåtna att använda för produkten. Alla andra ämnen är tillåtna fram till dess att de som utarbetar riktlinjerna får ny information om olika ämnens risker och eventuella skadeverkningar på människa och natur.

Ekomärkning för textilier / IVN och GOTS

En ekomärkning anger vilka ämnen som är tillåtna vid framställning av ekologiska varor. Ekomärkning görs av fristående organisationer och kräver i de flesta fall även mer av framställningen av produkterna än vad miljömärkningen gör.

IVN (International Association of Natural Textile industry) är en organisation med riktlinjer för odling och produktion av ekologiska textilier. Riktlinjerna innefattar även sociala faktorer som skäliga löner och bra arbetsmiljö. IVN har tillsammans med andra motsvarande organ runt om i världen utarbetat standarden GOTS (Global Organic Textile Standard).

GOTS den nya standardmärkningen för ekologisk textil. Fler och fler producenter övergår till denna märkning. Kriterierna för märkningen innefattar alla aspekter av produktionen, både de miljömässiga och de sociala (som arbetsmiljö och löner). GOTS garanterar ekologisk framställning av råmaterial, miljövänliga produktionsprocesser och avfallshantering, trygga arbetsförhållanden och att garn/textilier inte innehåller farliga ämnen.

GOTS-standarden kräver att minst 90 % av fibrerna i textil ska vara naturliga fibrer (d.v.s. av växt- eller djurfiber som exempelvis bomull, ull, silke), max 10 % får vara syntetiska. För strumpor och sportkläder kan 25 % av fibrerna vara syntetiska. Dessutom måste 70 % av de naturliga fibrerna ha certifierat ekologiskt ursprung.

GOTS har även en högre grad av certifiering som heter GOTS Organic, där 90 % av de naturliga fibrerna måste vara av ekologiskt ursprung. Med ekologiskt ursprung menas att de ska vara av så kallad kbA- eller kbT-kvalitet. KbA betyder att det stammar från certifierat ekologisk produktion (bomull), medan kbT innebär att det stammar från certifierad ekologisk djurhållning (ull).

BEST är en annan ekomärkning av textil utarbetad av IVN. BEST kräver att 100 % av fibrerna i en textil eller ett plagg ska vara naturliga fibrer och att 100 % av dessa ska vara av kbA-/kbT-kvalitet. Syntetiska fibrer får endast användas i upp till 5 % för tillbehör (som knappar, blixtlås m.m. eller som resår i kanter eller spetsar). Listan över tillsatta ämnen för produktion och färgning är också strängare för BEST än för GOTS.

Oeko-Tex 100

Oeko-Tex® är världens ledande märkning för textilier, läder och tillbehör som testats för hälsoskadliga ämnen. Runt 10 000 tillverkare i nästan 90 länder längs hela den textila kedjan deltar i Oeko-Tex® certifieringssystem som därmed är det mest kända och spridda varumärket i världen för textilier som provats med avseende på hälsofarliga ämnen. Standarden har utarbetats av testinstitut i Tyskland och Österrike och den används inom många olika områden.

Oeko-Tex 100 garanterar att produkten inte innehåller ämnen som kan orsaka hälsoproblem eller är skadliga för människor. Oberoende laboratorier testar produkterna avseende innehåll av skadliga ämnen i enlighet med en lista över tillåtna gränser. Oeko-Tex 100 säger inte något om produkten är ekologisk eller om dess framställning och produktionsprocesser. Standarden säger endast något om innehållet av skadliga ämnen i färdig produkt.

Standarden delas in i flera produktklasser (med olika krav) beroende på hur nära huden produkterna används. Den strängaste är produktklass 1 som är för produkter som används av spädbarn och barn upp till tre år (t.ex. sovskinn, tygleksaker, sängkläder).

CE-märkning / leksaksdirektivet

Leksaker skall vara CE-märkta för att få säljas. Att en leksak är CE-märkt innebär att leksakstillverkaren följer de regler som gäller för bla smådelar, klämrisk, kvävningsrisker, färgämnen, flamsäkerhet, kemiska ämnen, mjukgörare s.k. ftalater, metaller som bly, kadmium mm. Vissa leksaker ska också ha varningstext eller åldersmärkning. Leksaker för äldre barn kan vara olämpliga för småbarn. Det finns en särskild varningssymbol för leksaker som är farliga för barn under tre år.

Även om det finns många olika slags leksaker så gäller samma grundläggande krav på säkerhet. Dessa krav är gemensamma inom EU och bygger på det nya Leksaksdirektivet.

Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Barnens kroppar är inte färdigutvecklade och det är viktigt att inte utsätta dem för farliga ämnen i onödan. Därför finns det särskilda regler som gäller kemikalier i leksaker och dessa regleras i Leksaksdirektivet. Enligt Leksaksdirektivet får leksakers innehåll av kemiska ämnen inte innebära någon risk för människors hälsa.

Alla leksaker som sätts ut på marknaden efter den 20 juli 2013 måste uppfylla kemikaliekraven i det nya leksaksdirektivet. Det nya leksaksdirektivet har mer omfattande regler om kemikalier än vad tidigare leksaksdirektiv (88/378/EEG) har haft. Förutom kemikalieregler innehåller direktivet regler om allmän säkerhet och elsäkerhet. I Sverige har tre myndigheter fått i uppdrag att se till att direktivet införs i svensk lag och följs. Det är Kemikalieinspektionen, Konsumentverket och Elsäkerhetsverket. En ny uppdatering av Leksakedirektivet kommer att ske 2015.

CE-märkning visar att leksaker uppfyller den europeiska standarden EN 71 ”Safety of Toys”. EN 71 innehåller delstandarder som anger hur en leksak skall provas för att uppfylla säkerhetskraven i Leksaksdirektivet.

Den 21 december 2015 kommer ytterligare en skärpning av Leksaksdirektivet. Det gäller ämnen bisfenol A och flamskyddsmedlen TCEP, TCPP och TDCP, ämnen som redan nu anses vara skadliga. Ändringen kommer innebära strängare regler och omfattar leksaker till barn under 3 år eller i leksaker som är avsedda att stoppas i munnen.

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering som skall skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.

När du väljer en Fairtrade-märkt produkt bidrar du till ökad miljöhänsyn och omställning till ekologisk produktion i länder med utbredd fattigdom.

En Fairtrade-certifierad producentorganisation måste arbeta systematiskt med att minska sin miljöpåverkan och att integrera miljöhänsyn i hela verksamheten. Det handlar t ex om ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter i området, hänsyn till biologisk mångfald och buffertzoner för att skydda känsliga områden. Som grund för förbjudna kemikalier och bekämpningsmedel finns Fairtrade Internationals Prohibited Materials List.

Därutöver finns det även ekonomiska incitament att arbeta aktivt med miljöfrågan. En ekologisk certifiering innebär ett ytterligare högre pris för varan, utöver minimipriset och premien. En ekologisk certifiering – ofta bekostad av premien – innebär ofta en ökad försäljning, då produkten kan säljas på nya marknader. Majoriteten av alla Fairtrade-märkta produkter i Sverige är ekologiskt odlade.

Den ekologiska prisdifferentialen innebär att producenter som också innehar en ekologisk certifiering (t.ex. KRAV) garanteras ett påslag utöver minimipriset. Detta fungerar som ett incitament för Fairtrade-certifierade producenter att ställa om till ekologisk produktion.

Gröna tips för hälsan och miljön!

Här är några tips för gröna föräldrar som vi hittat i Svenska Naturskyddsföreningens finfina Grön Guide:

Som småbarnsförälder är det lätt att bli en miljöbov av bara farten. På köpet bjuder du ditt barn på en obehaglig kemikaliecocktail. Genom att skaffa dig kunskap kan du enkelt bli en grön och skön förälder. En av de viktigaste sakerna du kan göra för miljön är att återanvända kläder och prylar. En bonus är att kläderna troligtvis inte innehåller några rester av kemikalier eftersom de har tvättats många gånger. Köp miljömärkta kläder om du ska köpa nytt.

Amning är ett miljövänligt och praktiskt alternativ men vill du mata ditt barn med flaska så välj nappflaskor i glas eller stål. Nappflaskor i plast kan läcka skadliga kemikalier som absolut inte ska finnas i barnens mjölk eller välling. BPA-fria plastflaskor tyävrr är inte någon garanti för att flaskan är giftfri, vilket nya undersökningar visar.

Det finns barnprodukter för barnets skötsel som kan innehålla hormonstörande ämnen, något som i längden kan leda till ohälsa. Använd därför så få produkter som möjligt till ditt barn och se till att det är miljömärkt. En tumregel är att ju färre ingredienser en produkt innehåller, desto bättre. Skippa onödiga grejor som badskum och puder. Våtservetter innehåller kemikalier som kan ta sig genom huden och in i kroppen. Tvättlapp med vatten och kanske lite olivtvål kan vara det bästa för en barnrumpa. Och tygblöjor kan vi verkligen själva rekommendera och då helst helt i naturmaterial!

Leksaker kan tyvärr innehålla ämnen som inte är det minsta bra för barn. Undvik självlysande leksaker och försök dra ned på antalet plastleksaker. Står det att de är fria från ftalater och PVC då slipper du några värstingar. Ett tips är att undvika plast och klädtryck som är lite ”kladdiga”, eftersom de kan innehålla PVC. Men vad kan vara bra då? Svanen-märkta leksaker är toppen men det finns tyvärr inte så många. Träleksaker är bra så länge de är målade med giftfria färger. Leksaksdjungeln är klurig att ta sig igenom det vet vi. Men vi gör verkligen vårt bästa varje dag för att bidra till att föräldrar skall kunna göra klokare val. I KoKoBello undviker vi plast och vi säljer absolut inga leksaker med elektronik eller batterier. Vi packar våra ordar i papper och papp så långt det gå och vi använder plastfri tejp med klisterämne av naturgummi. Och vi svarar hemskt gärna på frågor som gäller de varor vi säljer i vår butik!